Jakes Technology s.r.o.

Prezentace dodavatele

PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Jakes Technology je mladá, technologická společnost, která vytváří přidanou hodnotu produktům v obchodě, výrobě a průmyslu skrze virtuální a rozšířenou realitu. Tyto nové technologie posouvají možnosti prezentace a vizualizace v průmyslové revoluci 4.0. Společnost se díky vlastní výrobě produktů dále zaměřuje na 3D design, 3D tisk, prototypování a zakázkovou výrobu. Tým je složen z kvalifikovaných mladých lidí, kteří díky studiu technických vysokých škol přemýšlí „out of box“. Nové technologie, otevřený přístup, kontakt s univerzitami a tedy blízký kontakt s nejnovějším pokrokem, technické zázemí, vybavení dílny, to vše dává jedinečnou možnost nabídnout ty pravé inovace v praxi. Zajistíte si tak inovativní náskok oproti konkurenci.


NÁZEV ŘEŠENÍ

Digital Promotion 4.0. by Jakes Techology


POPIS ŘEŠENÍ

Digital Promotion 4.0. vyvinuté společností Jakes Techology slouží výrobcům a obchodníkům, kteří potřebují plnohodnotně odprezentovat svůj produkt komukoliv na světě, aniž by museli platit výdaje za obchodní cestu do jiné země. Díky webovému prohlížeči 3D modelů a prohlížeči v rozšířené realitě na mobilním zařízení nahrazuje DG4.0 fyzickou, osobní prezentaci obchodníka. Oba prohlížeče prezentují funkčnost a výhody produktu skrze jednotlivé body a možnosti interakce (pohyb nastavitelných částí, zapnutí stroje, servis, …). Na Váš web se k danému produktu přidá 3D prezentační rozhraní, na které budete odkazovat své zákazníky. Ty si tak budou moc produkt prohlédnout a hlavně vyzkoušet ve virtuálním rozhraní.

Jakes Technology v rámci DG4.0 zajišťuje after-sale služby a podporu ve virtuálním rozhraní. Představte si, že prodáváte například 3D tiskárnu. Zákazník si jí na webu prohlédne ve 3D rozhraní, umístí si jí skrze rozšířenou realitu na své pracovní místo, vyzkouší všechny funkce a pochopí její výhody skrze interaktivní body. 3D tiskárnu si zakoupí, rozbalí a sestaví. Díky školícímu programu ve virtuální realitě s hlasovým a grafickým doprovodem se naučí běžnou obsluhu, servis nebo složitou opravu formou hry s úrovněmi. V situaci, kdy si zákazník neví rady a potřebuje technickou asistenci, se váš technik připojí vzdáleně do prostoru skrze The Remote Assist a zákazníka navede dle potřeby. DG4.0 zajišťuje komplexní služby prodeje a snižuje náklady výjezdů, školení a reklamací.


POUŽITÍ ŘEŠENÍ

Výroba a průmysl, služby jako například: letecký průmysl, automatizace a robotizace, energetický průmysl, stavební průmysl, spotřební průmysl, farmaceutický průmysl, jaderný průmysl, výroba materiálů, naftový a těžební průmysl.


REFERENCE

  • Pilotní projekt pro pojišťovnu s interaktivním 3D modelem a aplikací s rozšířenou realitou (v současné době podléhá mlčenlivosti, ale je naším hlavním produktem)
  • Motor Jikov Strojírenská a.s., Slévárna a.s. a Fostron a.s. – Interaktivní 3D modely signalizující stav strojů v reálném čase ve spolupráci s Dotra Tech s.r.o.
  • PRETOL s.r.o. – Nástavby odtahových speciálů od designu, 3D konstrukčního návrhu, po výrobní data
  • BJ Iconic lights – Design a výroba vlastních produktů BJ Iconic lights, omlazujících LED sad do předních světel automobilů.
  • Letiště Slaný – Školící turbovrtulový motor s rozšířenou realitou

KONTAKT

Ing. arch. Ing. Patrik Jakeš, +420 608 137 294, p.jakes@jakestechnology.cz


SOCIÁLNÍ SÍTĚ


WEB

www.jakestechnology.cz/