Hledáme nové nástroje na podporu exportu

Přihlaste se do soutěže, jejímž cílem je najít inovativní řešení a nejlepší digitální technologii pro moderní a efektivní prezentaci českého průmyslu v zahraničí.

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA

Přihlásit své řešení může každý, kdo vlastní či provozuje prezentační technologii, s níž lze kvalitně a zajímavě představit průmyslové produkty zahraničním partnerům kdekoliv ve světě, bez nutnosti osobního kontaktu. Hledáme řešení, která nejsou nenáročná na hardware ani software.

KDY SOUTĚŽ PROBÍHÁ

Účastníci mohou přihlašovat svá řešení od pondělí 26. 10. až do 18. 11. 2020. Po ukončení přihlašování soutěžních projektů provede odborná porota výběr nejlepších řešení, která postoupí do prosincového finále soutěže.

CO JE HLAVNÍ CENA

Vítěz soutěže získá špičkové nemocniční lůžko Eleganza 2 pro obdarování zdravotnického zařízení dle vlastního výběru. Všichni účastníci zvolení odbornou porotou však dostanou jedinečnou příležitost představit svá řešení předním českým exportérům, oborovým asociacím a státním institucím.
O SOUTĚŽI

Inovativní nástroje na podporu exportu

Kvůli aktuální situaci ve světě mají zástupci českého průmyslu velmi omezené možnosti hledání nových exportních příležitostí obvyklými cestami, jako jsou účasti na zahraničních veletrzích a výstavách. V době, kdy se s obchodními partnery často není možné setkat osobně, potřebujeme najít moderní informační technologie, které podpoří export a nastartují éru Digital Promotion 4.0. Soutěž je úvodním krokem v rámci širšího záměru Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořit digitální platformu, která bude sloužit ke komplexní prezentaci nabídky jednotlivých průmyslových odvětví i českého průmyslu jako celku. Buďte u toho se svým návrhem řešení!

ZADÁNÍ

Prezentace inkubátoru TSE

Demonstrujte nám technologické a obsahové možnosti vašeho řešení pro specifické zadání. Využijte pokročilých funkcionalit k zdůraznění „Unique Selling Points“ zadaného produktu. Upřednostňujeme, aby řešení bylo spustitelné a provozuschopné i bez zvláštních hardwarových nároků a nutnosti instalace speciálního softwaru, tj. například na webovém prohlížeči.

POVINNÁ ČÁST
Prezentace inkubátoru

Inkubátor SHELLY je již 4. generací novorozeneckých stacionárních inkubátorů TSE, určených pro intermediární i intenzivní péči. Poskytuje vysoký komfort moderního zařízení pro pacienta i zdravotnický personál. Inkubátory jsou velmi variabilní, lze je doplnit řadou volitelného příslušenství.

Funkcionality

 • Ovládací panel s barevným 9″ LCD monitorem
 • Absolutní bezpečnost kontrolována dvěma nezávislými procesory
 • Hladina hluku v prostoru pro novorozence jen 38 dB
 • Snadné čištění a dezinfekce, sterilizace komory zvlhčovadla
 • Polohovatelné, na obě strany výsuvné a otočné lůžko
 • Vzduchová clona, zásuvka na RTG kazetu, duální teplotní sondy
 • Masimo Rainbow SET
Prezentační data ke stažení.
VOLNÁ ČÁST
Modelace vstupní lobby

Navrhněte tematické prostředí s nabídkou rozšířených prezentačních možností a funkcionalit. Smyslem tohoto prostředí je vytvořit rámec pro komplexní prezentaci celého průmyslového oboru a kvalitní B2B/B2C interakci.

Zaměřte se zejména na zpracování následujících prvků:
 • vstupní lobby / uvítací recepce obsahující hlavičku asociace
 • showroom s exponátem (viz inkubátor TSE)
 • nástroj pro slide show AVDZP
 • nástroj pro videoprezentaci MZ Liberec
 • konferenční místnost včetně nástroje pro přímou B2B/B2C komunikaci
Zašlete ukázky zajímavých funkcionalit, které vaše řešení nabízí, a přidejte také informace o možnostech zabezpečení, technické podpoře, atd.

Prezentační data ke stažení.
Konzultace k produktu:

Karolína Lískovcová

Více informací o produktu:

www.tse-medical.cz

Kritéria hodnocení projektů

Zvýšit šance na výhru můžete správnou kombinací jednoduchosti, aby vaše řešení bylo využitelné bez speciálních technických požadavků pro prezentaci co nejširší škály produktů kdekoliv ve světě, a komplexnosti, aby nabízelo funkcionality, které umožní zvýraznit Unique Selling Points konkrétních produktů, vytvořit ucelenou prezentaci celých odvětví a zajistit kvalitní interakci se zahraničními partnery. Pokud je vaše řešení v něčem opravdu výjimečné, názorně nám to předveďte. Odborná porota bude posuzovat zejména tyto stránky:

INOVATIVNOST

Technologická i ideová, vhodnost pro koncept Country For The Future.

VIZUÁLNÍ DOJEM

Prvotní wow-efekt, atraktivita a příjemnost vizuálního zpracování.

UNIVERZÁLNOST

Využitelnost pro široké spektrum různých produktů a oborů napříč zeměkoulí.

ŠKÁLOVATELNOST

Variabilita rozsahu, detailu zpracování včetně funkcionalit dle individuálních potřeb.

KOMPLEXNOST

Schopnost prezentovat uceleně český průmysl včetně jeho jednotlivých odvětví.

UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

Nenáročnost na obsluhu, nezávislost na speciálním hardwaru a softwaru.

HLAVNÍ CENA

Špičkové zdravotnické lůžko Eleganza od společnosti Linet

Hlavní cenou pro vítěze je chytré lůžko pro zdravotní péči Eleganza 2, které do soutěže věnuje AVDZP jako hlavní partner a sponzor soutěže. Vítěz soutěže toto ultramoderní lůžko daruje zdravotnickému zařízení dle svého výběru.

Na nejlepší nápady zároveň čeká možnost prezentace před předními exportéry, oborovými asociacemi a státní správnou.

Neváhejte a zaregistrujte se již dnes

Kontakty na organizátory

V případě vašich otázek se na nás neváhejte obrátit.

MPO

Miroslav Scheiner

scheiner@mpo.cz

CzechInvest

Jana Šmotková

 jana.smotkova@czechinvest.org

CzechTrade

Jan Špunda

jan.spunda@czechtrade.cz

AVDZP

Karolína Lískovcová

karolina.liskovcova@avdzp.cz

Partneři soutěže

Soutěž realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP).