TECHNODAT, CAE – systémy, s.r.o.

Prezentace dodavatele

PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Jsme lídrem v oblasti dodávek a podpory 3D PLM software pro vývoj, konstrukci a řízení celého životního cyklu výrobku pomocí digitální platformy 3DEXPERIENCE v České republice a na Slovensku. Spolupracujeme s celou řadou českých a slovenských firem, kde propagujeme a rozvíjíme digitalizaci procesu vývoje nových výrobků, podporu tvorby digitálního dvojčete a digitalizaci výrobních procesů.

Naše Motto

Vším, co děláme, chceme posunout tvorbu 3D geometrie výrobku na úroveň procesu tvorby 3D virtuálního prototypu výrobku, abychom pomohli českým průmyslovým podnikům a jejich manažerům realizovat své sny.

Děláme všechno pro to, abychom inspirovali české průmyslové podniky a jejich manažery v jejich rozvoji.


NÁZEV ŘEŠENÍ

3DEXPERIENCE


POPIS ŘEŠENÍ

Předmětem naší účasti v DIGITAL PROMOTION 4.0 je digitální platforma 3DEXPERIENCE francouzské firmy Dassault Systemes a její využití s podporou firmy TECHNODAT pro potřeby digitalizace českých a slovenských firem, včetně propagace jejich 3D digitálních výrobků svým potenciálním a existujícím klientům kdekoliv na světě.

Vzhledem k tomu, že 3DEXPERIENCE Platforma je software, ve kterém 3D data výrobku a související digitální data vznikají, je jen krůček k tomu, aby byla tato data využita k propagaci nových vývojových výrobků potenciálním klientům. A právě v tom spatřujeme jedinečnost našeho řešení, že vývojová 3D data výrobku, spolu s unikátními 3D vizualizačními nástroji, které jsou standardní součástí této platformy, mohou být profesionálně využívána pro marketingové a prezentační účely.

Hlavní myšlenkou softwarového řešení je jedna koncepční, digitální softwarová platforma založená na:

 • 3D digitálním modelu, jako nosném prvku pro tvorbu přidané hodnoty a univerzální komunikační jazyk
  • Softwarových aplikacích, vzájemně kompatibilních v rámci jednoho uživatelského prostředí, které pokrývají všechny činnosti průmyslového podniku v rámci životního cyklu výrobku (marketing, obchod, řízení projektů a výrobkových programů, vývoj výrobku, konstrukce a technická příprava výroby)
  • Speciálních aplikacích, vzájemně provázaných v rámci jedné platformy (např. materiálové inženýrství, stavba buněk, vizualizace apod), kde výstupy z jednotlivých aplikací vtiskují 3D modelu prvky simulace a chování reálných výrobků v reálném prostředí s cílem vytvoření věrného digitálního dvojčete výrobku
  • Vzájemné komunikaci a online interakci mezi lidmi, ať už v rámci podniku, nebo navenek se svými klienty prostřednictvím audio-video konferencí, Chatů, Týmů, navíc s využitím 3D dat.
  • Dostupnosti, kdy celá platforma se všemi aplikacemi je díky cloudové technologii a synchronizovaným serverům dostupná kdykoliv a kdekoliv na celém světě a v několika mezinárodních jazycích, včetně asijských. Celá 3DEXPERIENCE platforma je kompletně dostupná i na mobilních zařízeních
  • Bezpečnosti, kde jako celosvětová 3D platforma zaručuje mezinárodní bezpečnostní požadavky na zabezpečení dat a je certifikovaná dle ISO 27002:2013

Používání systému je analogické dnes běžně používané kancelářské platformě s tím rozdílem, že pro 3DEXPERIENCE platformu je společný jmenovatel 3D, tvorba virtuálního dvojčete a tvorba přidané hodnoty. 3DEXPERIENCE tak unikátně propojuje všechny role lidí v podniku podílejících se na vzniku výrobku, řízení jeho vzniku, jeho podpoře a propagaci nad jedněmi daty a s jedním zdrojem informací. Díky online dostupnosti kdekoliv na světe se 3DEXPERIENCE stává mezinárodní 3D komunikační platformou pro spolupráci lidí a firem na tvorbě budoucích komplexních a pokročilých výrobků.

TECHNODAT zajistí případné profesionální konzultační služby, implementace, vzdělávání a další nadstandardní služby související se vznikem a propagací českých výrobků prostřednictvím 3DEXPERIENCE platformy.


POUŽITÍ ŘEŠENÍ

3DEXPERIENCE platforma podporuje digitální transformaci se zaměřením na jedenáct průmyslových odvětví, viz. https://ifwe.3ds.com/, které podporujeme sami nebo s podporou našich zahraničních partnerů. Běžně se v ČR a na SK koncentrujeme na obory:

 • Dopravní technika
 • Letectví
 • Výrobci strojů a průmyslových zařízení
 • Zdravotnická technika
 • Spotřební zboží
 • Stavebnictví

REFERENCE

ZURI – NOVÁ ÉRA OSOBNÍ LETECKÉ PŘEPRAVY

BRM AERO


KONTAKT

TECHNODAT, CAE – systémy, s.r.o., +420 571 894 311, +420 737 218 268, info@technodat.cz


SOCIÁLNÍ SÍTĚ


WEB